Váš průvodce světem in pěstování
Informace o pěstování dřevodníků a rostliňáků.
Pěstitelské forum, kalendář pěstování, bezplatná inzerce pěstitelských potřeb, aktuální zahradní veletrhy a výstavy, zajímavé botanické zahrady,
fotky, videa a programy ze světa pěstování.
Pěstování je in ! Tak pěstujte s námi .

Pěstitelsko-botanický slovník pojmů

kontakt pěstík.cz

TIP: Vyzkoušej Pěstíkova průvodce!

Pěstík Ti pomůže s pěstováním od výsevu i s péčí. 

1) Vyber si rostlinu

2) Pěstík Ti bude posílat co dělat jak tvá rostlinka poroste!

 1. A

 2. abaxiální - spodní, strana stonku, rub listu
 3. abortovaný - zakrnělý k růstu
 4. acidofilní - rostliny, vyžadující kyselý substrát
 5. acyklický - nepravidelný růst
 6. adaxiální - vrchní strana listu, líc listu
 7. adstringencia - svíravé, stahující prostředky
 8. adventivní - rezervní
 9. akcesorický - přídatný
 10. akladium - část květenství jestřábníků
 11. aksamitový - s krátkými hustými chloupky
 12. alogamie  - opylení jinou rostlinou, cizoprašnost
 13. analeptika - látky se stimulačním účinkem
 14. anastomózy - spoje mezi žilnatinou
 15. andreceum - shluk tyčinek
 16. androklinium - prohlubeň nebo zářez ve sloupku za bliznou
 17. anemochorní rostliny - rozšiřování rostliny díky větru
 18. anorganický - původ v neživých zdrojích, opak organický
 19. anthelmintika - látky ničící střevní parazity a bakterie
 20. antheridium - pelatka
 21. anthokyan - načervenalé barvivo
 22. antiastmatika - látky proti záduše
 23. antibiotika - bakterie ničící rozmnožovací ústrojí jiných mikroorganismů
 24. antidiabetika - látky k léčbě cukrovky
 25. antimykotika - prostředky hubící plíseň a houby
 26. antineuralgika - látky zmírňující bolesti způsobené zánětem nervů
 27. antiseptika - látky hubící mikroorganismy
 28. antisklerotika - látky proti skleróze
 29. antitusika - látky zmírňující kašel
 30. apikální - místo na vrcholu stonku
 31. apokarpické gynoeceum - shluk volných pestíků
 32. apokarpní gyneceum - shluk volných jednoplodolistových pestíků
 33. apomixe - tvorba semen bez oplození vaječné buňky
 34. apopetální květy - bez koruny
 35. archegonium - zárodečník
 36. archeofyt - rostlina rozšířená déle než 5 století.
 37. areola - výrustek na kaktusech z nichž vytváří trny a chloupky
 38. arthritida - zánět kloubů
 39. arytmie - nepravidelná srdeční činnost
 40. asimilační - výživový list rostliny
 41. atlasový - hladký a lesklý na povrchu
 42. autogamie - samoopylení, samosprašnost
 43. autotrofní - rostliny schopné růst v málo mineralizovaných půdách
 44. B

 45. baktericidní - hubící bakterie
 46. báze - spodní část lodyhy, část listu blíže k řapíku, část květu bližší stopce nebo lůžku
 47. bezobalný květ - bez koruny nebo okvětí
 48. bifaciální list - dorziventrální, s nestejnou svrchní a spodní stranou, rozlišeným lícem a rubem
 49. blizna, stigma - horní část pestíku s chloupky nebo žlázkami
 50. bobule - dužnatý, šťavnatý plod z jednoho či více plodolistů
 51. borka - vnější, odumřelá část kůry
 52. botka - palisty nebo poševní ouška, srostlá ve válcovitý blanitý útvar
 53. brachyblast - trvale zkrácená větévka nebo stonek se svazkem jehlic nakonci
 54. bradavčitý - s polokulovitými až podlouhlými bradavkami
 55. brázditý - s jedním či více podélnými žlábky
 56. bronchitida - zánět průdušek
 57. brvitý - s zuhými chloupky na okraji
 58. brylka - část prašného pouzdra
 59. bulva - tlustší řepovitý kořen navazující na dolní částí stonku
 60. bylina - jednoletá nebo víceletá rostlina s nedřevějícím stonkem
 61. C

 62. celistvý - list s jednoduchou čepelí, na okraji nedělený
 63. celokrajný - list s hladkým okrajem bez zubů a vroubků
 64. cenokarpní gyneceum - pestík složený z více polodolistů
 65. cévni svazek - soubor buněk vodivého pletiva
 66. cibule - báze lodyhy se zdužnatělým listem okolo
 67. circinátní vernace - list jako pupen stočený
 68. cizopasné rostliny - rostliny hostující na jiných rostlinách, na hostiteli
 69. cyathium - drobné květenství složené s 5 listů
 70. cyklický květ - části květu uspořádány v kruhu
 71. čárkovitá - úzká hlouhá rostlina
 72. čeleď - skupina rostlin se společnými hlavními znaky
 73. čepel - plochá část listu
 74. čepička - ochranné pletivo, kterým je pokryt konec kořene
 75. černavy - mokré, bažinaté louky s výživnou silně humózní půdou
 76. češule - spodní část květu, ne kalich
 77. četný květ - květ složený z určitého počtu květních členů
 78. četný list - list složený z určitého počtu lístků
 79. číška - rozšířená šást stopky, kde vystupuje plod
 80. členitá lodyha - uzliny rozdělující lodyhu na mnoho částí
 81. čnělka - vrchní úzká část pestíku s bliznami
 82. čtyřmocné tyčinky - čtyři nejdelší tyčinky
 83. čupřina - shluk vláken na vrchní části oddenku 
 84. D

 85. dealpiny - rostliny, které byly přemístěny z chladných vysokohorských poloh do nižších
 86. dělený list - jednoduchý list s výraznými zářezi na okraji, které nesahají až k řapíku
 87. děloha - první list rostliny
 88. dezodorancia - prostředky k odstranění pachu
 89. diagram květní - zjednodušené znázornění skladby květu
 90. diploidní - obsahující dvě sady chromozomů
 91. diplostemonické - tyčinky umístěny ve dvou kruzích
 92. diskovitý plod -vysušený plod čeledi slézovitých
 93. diuretica - prostředky podporující močení
 94. dlanitá žilnatina - žilnatina vybíhá z centrální částli listu
 95. dorsiventrální - rozšířený list ve vrchní části
 96. dorzální - svrchní strana vodorovného orgánu
 97. draslavý - mírně hrubý povrch
 98. dřeň - vnitřní část
 99. dřeviny - rostliny se dřevnatělým stonkem, keře nebo stromy
 100. dřevo - xylém, cévní svazek tvořený cévicemi a sklerenchymatickým pletivem se silnějšími blanami
 101. dřípený - zúžený a rozdělěný
 102. drsný - pokrytý hrubými tvrdými chloupky
 103. dužnatý - šťavnatý
 104. dvouděložné - rostliny s klíčkem, který má dvě vstřícné dělohy
 105. dvoudomá rostlina - přašníkové a pestíkové květy jsou zvlášť, u každého z pohlaví jeden
 106. dvoulaločný -  rozdělený na dva laloky
 107. dvouleté rostliny  - bienny, prvním rokem vytvoří růžici listů, druhým rokem květy a plody a na konci druhého roku uhynou
 108. dvoumocné tyčinky - dvě jdelší tyčinky něž ostatní
 109. dvounažka - suchý poltivý plod 
  • dvoupyský kalich - koruna, kalich rozdělený na dvě asymetrické části
  • dvouřadé - orgány vyrůstají ve dvou řadách na protilehlých stranách stonku nebo vřetene
  • dvouřízná lodyha - zploštění lodyhy s ostrými periferiemi
  • E

  • edodermis - speciální buňky dělící v kořenech cévní svazek a kůru
  • ekzém - přecitlivělá reakce kůže, zánětlivé onemocnění
  • elipčitý list - list s delší užší čepelí, uprostřed nejširší
  • elipsoidní - trojrozměrný, podélně eliptický
  • emergence - výrustky na květech
  • endemit - druh vymezený jen pro určité území, málo rozšířený
  • endokarp - vnitřní oplodí
  • endosperm - zásobní semenní pletivo
  • epiblast - první list jednoděložných rostlin
  • epifit - rostlina rostoucí na jiné, neparazitující
  • epimatium - obal semene u tisu
  • epipetalní tyčinky - stojící před korunními lístky
  • episepalní tyčinky - stojící před kališními lístky
  • epitelizace - tvorba nové sliznice
  • epitepalní tyčinky - stojící před okvětními lístky
  • excentricky - mimo střed
  • exokarp - vnější plod
  • expektorancia - látky pro lepší vykašlávání
  • extorsní prašníky - pukající prašníky
  • F

  • fanerofyty - dřeviny s obnovitelnými pupeny
  • fermentace - kvašení, kvas
  • flagela - plazivý výběžek
  • fosilní - vymřelý druh dochovaný ve formě zkamenělin, fosílií
  • fylodie - rozšířený řapík
  • fylogeneze - vývoj druhu, evoluce
  • fylotaxie - rozestavení listů na jedné ose
  • fytoncidy - látky s antibiotickými účinky
  • G

  • galenické (přípravky) - medikamenty z přírodních látek
  • gametofyt - generace pohlaví
  • gastritida - zánět žaludeční sliznice
  • geofyty - vytrvalé byliny, obnovují pupeny, podzemní cibulky
  • glochidie - kaktusový chloupek ukončený háčkem
  • glukokininy - látky snižující hladinu krevního cukru
  • gonádotropní - látky podporující činnost pohlavních žláz
  • granulace - nově vznikající tkáň
  • gynoeceum - soubor plodolistů v jednom květu
  • gynofor - stopka semeníku nebo prodloužená část květní osy
  • gynopodium - zúžená báze pestíku
  • H

  • habitus - vnější vzhled organismu
  • háčkovitý - zakončený háčkem
  • hálky - útvary vzniklé na organismech po napadení hmyzem
  • halofyty - halofilní rostlina, snáší vysoké zasolení půdy až 4%
  • haploidní - obsahující buňky s jednou sadou chromozomů
  • haustorium - útočný orgán cizopasníka
  • hedvábitý povrch - pokrytý hustými, jemnými chloupky
  • hemikryptofyty - vytrvalé byliny díky obnovitelným pupenům v nadzemní části
  • hemostatika - látky zastavující krvácení
  • heterostylie - různočlennost, různě dlouhé čnělky u jednice
  • heterotrofní rostliny - parazitické rostliny
  • hibernakule - pupeny vodních rostlin, u nichž vzejde nová rostlina
  • hilum - bílá skvrna na semenu, kaštan
  • hlávka - jednoduché, hroznovité květenství
  • hlíza kořenová - tlustší kořen, znašně ztuhlý
  • hlíza oddenková - tlustší podzemní stonek, dužnatý
  • hmyzožravé rostliny - insektivorní, karnivorní, rosltiny přiživující se dusíkatými látkami obsažených v hmyzu
  • hniložijnost - neschopnost rostliny vyživovat se jen na nerostné půdě
  • homostylie - stejně dlouhé čnělky v jednom květenství
  • hrálovitý list - list podlouhlý, vejčitý, na vrcholu má tupý úhel
  • hrotitý list - list na vrcholku tupý s ostrým výčnělkem
  • hrozen - jednoduché květenství na stejně dlouhých stopkách rostoucích zhora dolů
  • humus - rozkládající se zbytky organismů, na povrchu půdy
  • huninka - shluk dlouhých chloupků
  • hydrochorní rostliny - rostliny rozšiřující se proudem vody
  • hydrofyty - vytrvalé rostliny, s pupeny ve vodě
  • hydroponní pěstování - pěstování rosltin ve vodě s obsahem živin
  • hypnotika - látky vyvolávající spánek
  • hypovitaminóza - nedostatek vitamínů
  • CH

  • chasmogamický - otevírající se květ
  • chloróza - žloutnutí nebo vybělování listů v důsledku nedostatku chlorofylu
  • chloupkatý - pokrytý chloupky
  • chmýr - chmýřím chlupaté štětiny
  • chobotnatý - listy na okraji mírně stejnoměrně laločnaté
  • chocholičnatá lata - květy uspořádány v rovině nebo deštníku
  • cholagoga - látka podporující tvorbu žluče
  • chronická - zdlouhavá, vleklá choroba
  • I

  • idioblast - atypické buňky v okolí buněčného pletiva
  • inhalace - vdechování plynu
  • intercelulára - mezibuněčný prostor
  • interlobium - část čepele listu
  • internodium - stonek mezi kolénkami
  • intoxikace - otrava
  • introrsní prašník - prašník pukající směrem ke květu
  • J

  • jalový - bezpohlavní, neplodný
  • jařmo - pár střídavých listů
  • jazykovité květy - květy s jazykovitou korunou
  • jednobratré tyčinky - tyčinky srostlé nitkami v jeden svazek
  • jednoděložné rostliny - klíčící z jedné dělohy
  • jednodomé rostliny - rostlina je zastoupena oběma pohlavími
  • jednoleté - rostliny v jednom vegetačním období vyrostou, vykvetou, odplodí i uhynou
  • jednopohlavný květ - květ pouze pouze samčí nebo samičí
  • jehlice - přisedlý, tuhý, úzký list
  • jehněda - amentum, druh květenství
  • jizva - zanechá ji poutko semene
  • jugum - podélný výstupek na plodech
  • K

  • kalich - calyx, vnější obal květu, je složen z lísků
  • kalíšek - calyculus, drobné lístky uspořádané v kruhu pod kalichem
  • kambium - vrstva druhotně dělivého pletiva ve stoncích
  • kanálky siličné - mezibuněčné  prostory s obsahem plyskyřice nebo silice
  • kapilarita - přirozený pohyb vody v půdě směrem vzhůru
  • kápovitá - srostlá spička na vrcholcích
  • kardiotonika - látky stimulující srdeční činnost
  • karminativa - látky proti nadýmání
  • kaudex - ztloustlý kmen nebo stonek
  • keř - frutex, dřevnatá rostlina rozvětvená hned nad zemí
  • klaný list - dlanitě nebo zpeřeně dělená čepel listu
  • klas - spica, přisedavé hroznovité květenství, jednoduché
  • kleistogamie - krytosnubnost
  • klíček - zárodek, embryo, základ budoucí rostliny
  • klimakterium - přechod, změna
  • klínovitý list - podlouhlý list s rozšířenou vrchní čepelí
  • klubíčko - glomerulus, kulovité květenství, kvety jsou přisedlé a vytváří klubko
  • kmen - truncus, nerozvětvený dřevnatý stonek stromu
  • kolce - trny, větvovité výběžky
  • kolénko - nodus, uzlina na lodyze nebo stéble, tráva
  • kopinatý list - podlouhlý list s oběma konci zašpičatěnými
  • kopisťovitý list - podlouhlý list na vrcholu rozšířený, u báze zúžený
  • kopulace - oplození
  • kořen - radix, pozdzemní čász rostliny, jako výživa nebo zásobárna
  • korigens -látka upravující vůni nebo chuť léků
  • kořínek - radikula, první kořen na klíčku v semenu
  • koruna  - corolla, vnější okvětní obal
  • kosmopolit - rostlina rozšířená na všechny světadíly
  • kožovitý - zesilněný, pevný
  • kříženec - hybrid, mezidruhově křížené rostliny
  • krytosnubnost - nerozvíjející se květy, samo oplodnitelné
  • kultigen - uměle vypěstovaná dědičná forma nebo odrůda rostliny
  • kultivar - nedědičná uměle vypěstovaná dědičná forma nebo odrůda rostliny
  • kumarin - silně aromatický druh kafru
  • kutikula - tenká vrstva na epidermis - pokožka, která chrání povrch rostliny před vlhkem, často voskovitá
  • kýlnatý  - na hřbetní straně vystouplý silným žebrem
  • L

  • láčka - výrůstek  pylového zrna
  • lada - suché pastviny mělkých půd v nížinách a pahorkatinách
  • lata  - druh prostorového květenství
  • laxativa - projímavé látky
  • lesostep - travnatý a květnatý porost s řídkými skupinami stromů
  • licho- předpona: nepravý
  • list  - folium, fylom, vegetativní orgán umístěný na stonku
  • listen - list, z jehož úžlabí vyrůstají květy nebo větve květenství
  • listenec - drobné, zpravidla dva vstřícné malé listeny na stopce květní
  • lístky - lupenité části zpeřeného nebo složeného listu
  • listovka - zemina s omsahem rozkládajícího listí
  • luh, lužní les - vlhký humozní les v záplavocé oblasti
  • lusk - suchý pukavý plod
  • lýko - vnitřní část cévních svazků
  • M

  • makrospora - samičí výtrus
  • malvice - dužnatý plod
  • medník - rostlinný orgán, vylučující sacharozní šťávu
  • mikrospora - samčí výtrus
  • mléčnice - druh mezibuněčného prostoru
  • monokotylie - jednoděložnost, klíčení embrya jednou dělohou
  • mykorhiza - symbioza pohdoubí a okolních rostlin
  • mykóza - plísňové onemocnění
  • N

  • nahé květy - bezokvětní květy
  • nálevkovitý - nahoru se rozšiřující
  • narkotika - omamné látky, drogy
  • nažka - suchý nepukavý plod
  • nervatura - žilnatina
  • nesouměrný - asymetrický
  • neurotonika - látky tišící nervovou soustavu
  • neuróza - porucha nervové soustavy
  • nící - visící
  • nitka - tenká část tyčinky nesoucí prašníky
  • nitrofilní - vyžadující zvýšený obsah dusíku
  • nivální pásmo - pásmo trvale pod směhem
  • nivy - vysokohorské louky
  • nížina - vegetační velmi úrodné pásmo
  • O

  • obilka - plod obilí a trav
  • očko - základ pro růst nového výhonu
  • oddenek - rhizoma, podzemní část stonku
  • ojíněný - pokrytý jemnou, tenkou vodotěsnou vrstvou
  • okolík -  květenství, květní stopky rostou z jednoho místa stonku
  • okrouhlý list - list kruhovitého tvaru
  • okvětí - listový obal květu
  • oosféra - samičí pohlavní buňka
  • oplodí  - pericarpium, pletivo vytvářející plod se semeny
  • organický - původ z živých zdrojů
  • oříšek - nažka s kamenným oplodím
  • osemení - testa, suchý obal semene
  • ostěra - blanitý obal zakrývající skupinu výtrusnic
  • ostruha - výběžek kališního lístku nebo korunního plátku
  • ouško - část listu nebo pochvy

  • P

  • palice - květenství s rozšířeným vřetenem a mnoha květy
  • palístky - drobné úkrojky čepele na bázi lístků listu
  • palisty - části čepele na bázi listů
  • panašování - odlišné zbarvení části listu
  • patyčinka - zakrnělá tyčinka, kde chybí prašník
  • pavéza - část květu bobovitých
  • peckovice -nepukavý plod
  • peckovičky - souplodí drobných peckovic
  • pelatka - samší pohlavní orgánvytvářející spermatozoidy
  • pelorický květ - symetrický vrcholový květ
  • pestík - pistilum, samičí květní orgán
  • petala - koruní plátky
  • petrofitický - rostoucí na skále a kamenech
  • pH - míra kyselosti nebo zásaditosti; do 6,5 pH kyselé, nad 7,5 pH zásadité
  • pilovitý  - zářezy na okraji
  • planý - volně rostoucí
  • plenky  - zakrnělé okvětní lístky
  • pleva - plevka, druh listenu
  • plnokvětost -  zdánlivě mnohoobalný květ
  • plod - fructus, orgán s obsahem semen
  • plodenství - soubor více plodů vznikající z jednoho květenství
  • plodolist - listový útvar nesoucí výtrusnicenebo vajíčka
  • plstnatý - na pochrchu husté jemné chlupy
  • pochva - vagina, část listu objímající lodyhu
  • podpůrný listen - bractea, vyrůstá z něj květ nebo květenství
  • pohárkovitý - miskovitý
  • pokožka - epidermis, povrchové pletivo nadzemní části rostliny
  • poléhavý - ležící, nevzpřímený
  • polokeř - část stonku zdřevěnělá
  • poltivý plod - suchý plod, rozpadající se
  • polycyklické květy - květy s více než 5 kruhy orgánů
  • potlačení - zakrnění
  • poupě - nerozvinutý květ
  • poutec - místo kontaktu vajíčka a poutka
  • poutko - stopka vajíčka
  • prašník - anthera, vrch tyčinky s pylovými zrny
  • prchavý- opadávající již před úpným rozvitím
  • prealpiny - nížinaté, teplomilné rostliny
  • přepichování - pěmístění vyklíčených semen z výsevu do samostatných nádob
  • přeslen - růst 2 a více listů nebo větévek z jednoho místa na stonku
  • příčepivé kořeny - pomoocné kořeny
  • přisedlý list  - list bez řapíku, na lodyze připojen bází čepele
  • prothalium - prvoklíček
  • prvobliznost - pestíky dospívají dříve než tyčinky
  • prvoklíček - pohlavní generace kapraďorostů
  • prvoprašnost - tyčinky dezrávají dříve než pestíky
  • prýt - nadzemní část rostliny
  • pupek - jizva po poutku na semeni
  • pupen - gemma, základ listnatého prýtu
  • pyl - pollinium, oplodňovací částečky přenášené na květ, opylení
  • R

  • racemózní - hroznovitý
  • rámeček (replum) - okraj nepravé přehrádky šešulí
  • řapík (petiolus) - stopkovitě zúžená dolní část listu, na bázi někdy pochvovitě rozšířená
  • receptakulum - češule
  • relikt - zachovanlý druh rostliny z dřívějších období
  • řepovitý kořen - silný kořen, vespod zúžen do špičky
  • řízek - oddělená část rostliny
  • řízkování - druh rozmnožování
  • rudiment - zakrnělý orgán rostliny
  • různočnělečnost - různá délka čnělek u různých květů téhož druhu
  • různoobalný  - rozlišení kalichu a koruny květu
  • S

 110. samoopylení  - oplození pylem vlastního květu
 111. saprofytismus - hniložijnost
 112. sedativa - látky se sklidňujícím účinkem
 113. sekretolytika - látky uvolňující hlen
 114. semenice - placenta, část semeníku
 115. semeník - část pestíkus opbsahem vajíček
 116. semenná bobule - semeno obalené zdužnatělými listeny
 117. semenná peckovice - smeno  jehož vnitřní osemení je kamenné a vnější dužnaté
 118. semeno - rozmnožovací orgán obalený osemením vzniklý z oplozeného vajíčka obsahující zárodek
 119. sepala - kališní lístky
 120. silice - aromatické těkavé látky, v idioblastech rostlin
 121. souplodí - soubor nesrůstajících plodů z jednoho květu
 122. spasmolytika - látky uvolňující křečové stavy
 123. spasmus - křeč
 124. spojidlo - část tyčinky spojující prašná pouzdra
 125. spora - výtrus
 126. sporangium - výtrusnice
 127. srpek - druh květenství
 128. stéblo - culmeus, stonek rozdělenýkolénky
 129. stélka - nadzemní část nižších rostlin
 130. stimulancia - nabuzující,  povzbuzující látky
 131. stimulátor - látka podporující růst kořenů
 132. stomachika - látky podporující chuť k jídlu
 133. stratifikace - vystavení semen nízké teplotě za účelem dosažení klíčivosti
 134. struk - suchý poltivý plod
 135. stvol - bezlistý stonek s květem
 136. suknice - obal cibule
 137. synantropní - závislý na člověku
 138. šešule - suchý pukavý plod rozdělený na dvě části
 139. šev - místo srůstu
 140. šídlovitý - kuželovitý
 141. šištice - zdřevnatělá šást klasu
 142. šlahouny - výhonky k uchopení rosltiny
 143. T

 144. terč - květní útvar
 145. tobolka - capsula, pukavý plod vzniklý z pestíku
 146. tonika - posilující látky
 147. toulec - listen s palicí
 148. toxicita - jedovatost
 149. trn - vystopulá větvička, zaostřená
 150. trofosporofyl - zelený list schopný asimilace a vytvářející výtrusnice
 151. trouch - částečně rozložené rostliny
 152. trubka - spodní srostlá část kalichu nebo koruny
 153. tvrdka - poltivý plod který se zozpadá na 4 části se semenem
 154. tyčinka - stamen, samčí pohlavní orgán produkující pyl
 155. U

 156. úbor -  květenství s rozšířeným květenstvím
 157. úponka - orgán popínavých rostlin
 158. urologica - látky léčící močové cesty
 159. ušt - ušet, vrchol srostlého kalichu
 160. uzlina - místo lodyhy, kde vyrůstá list
 161. V

 162. válcovitý kořen - stejně silný hlavní kořen ve všech částech
 163. vegetativní rozmnožování - nepohlavní rozmnožování
 164. vějířek - druh květenství
 165. vidlan - druh květenství
 166. vijan - druh květenství
 167. viróza - virové onemocnění
 168. vlášení - u kořene, vychlípeniny pokožkových buněk
 169. vrcholík - druh květenství
 170. vřeteno  - hlavní osa květenství
 171. vstřícný list - proti sobě jdoucí listy na lodyze
 172. vystoupavý - lodyha polehávající, částečně zahnutá a vzpřímená
 173. výtrusnice - orgán rostliny produkující výtrusy
 174. vytrvalá rostlina  - rostliny které po vegetačním období neuhynou
 175. vytrvalý kalich - kalich, který po odkvetení zůstává, neodpadá
 176. X

 177. xerofyta - rostliny přizpůsobené suchému podnebí
 178. xerothermní - suchomilná teplomilná rostlina
 179. xylém - dřevní část cévních svazků
 180. Z

 181. zákrov -listeny v podúboru
 182. zastřihovaný - s ostrými zářezy
 183. zašpičatělý- zúžený do špičky
 184. zobánek - zúžená šást orgánu
 185. zoochorní rostliny - semena rostlin jsou roznášena zvířaty
 186. zplanělá - rostlina přenesená do volné přírody
 187. zygomorfické květy - souměrné, symertické květy
 188. žebro - vystouplá žilnatina na plodu
 189. žilnatina - soustava cévních svazků
 190. žlázky - lepkavé chloupky
průvodce pěstováním
bazar

eshop rostliny semena

bazar
velkohobchod

© Pěstování.in 2010-2013, email.: moderni (zavinac) pestovani.in, RSS: RSS kanál

TAOX studio - webdesign, webmarketing

webové aplikace
internetové obchody